E-post: dmr@dmr.asTelefon: 22 12 02 03
     

Miljøfremmede stoffer i inneklima

Der blir i stigende grad fokuserte på inneklimaproblemer i boliger i forbindelse med risikoen for påvirkning fra forurensningsstoffer.

Forurensingspåvirkning av inneklimaet kan oppstå, dels fra avdampning fra forurensning av jord og grunnvann og dels fra prosessdamper direkte fra virksomheter, som ligger nær beboelsesbygninger. Renserier er et godt eksempel på dette.

DMR har stor erfaring i å utføre inneklimaundersøkelser for miljøfremmede stoffer, og kan komme med våres kompetanse for å avhjelpe problemene.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Søk ekspertise

Motta nyhetsbrev fra DMR

© 2019 DMR Miljø og Geoteknikk AS • org.nr. 914 594 529