Miljøfremmede stoffer i inneklima

Miljøfremmede stoffer i inneklima

Der blir i stigende grad fokuserte på inneklimaproblemer i boliger i forbindelse med risikoen for påvirkning fra forurensningsstoffer.

Forurensingspåvirkning av inneklimaet kan oppstå, dels fra avdampning fra forurensning av jord og grunnvann og dels fra prosessdamper direkte fra virksomheter, som ligger nær beboelsesbygninger. Renserier er et godt eksempel på dette.

DMR har stor erfaring i å utføre inneklimaundersøkelser for miljøfremmede stoffer, og kan komme med våres kompetanse for å avhjelpe problemene.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail