Syredannende bergarter

Syredannende bergarter

Syredannende bergarter, som svartskifer (alunskifer) og sur gneis, kan være skadelig for miljøet, bygninger og infrastruktur dersom de håndteres feil. 

Deres problematiske egenskaper inkluderer: 

  • omdanning til svovelsyre ved kontakt med luft og vann, 
  • svovelsyren kan ødelegge betong- og stålkonstruksjoner,
  • svelling av bergarten på grunn av overgang til sulfater, noe som kan gi skader på grunnmur og kjellere,
  • avrenning av helse- og miljøskadelige tungmetaller og radioaktive stoffer. 

Alunskifer er den mest kjente syredannende bergarten, men andre leirskifere, noen gneiser og sulfidrike bergarter regnes også som syredannende. De fleste områdene med alunskifer ligger i Oslofeltet, mens sur gneis er særlig kjent fra Sørlandet og sulfidrike bergarter er vanlige i Trøndelag og Nordland. 

Riktig håndtering er viktig for å beskytte mennesker, miljø og infrastruktur.

DMR Miljø og Geoteknikk kan bistå med kartlegging av syredannende berggrunn, og gi råd for hvordan slike forekomster skal håndteres.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail