Forurenset grunn

Forurenset grunn

DMR Miljø og Geoteknikk AS har mer enn 20 års erfaring med rådgivning innenfor forurenset grunn, og anser oss selv som en av de ledende innenfor området.

DMR kan gi rådgivning vedrørende alle problemstillingene innen forurenset jord. Alt fra enkel jordprøvetakning i forbindelse med gravearbeid ved eneboliger til undersøkelse, risikovurderinger og planlegging av tiltak, kontroll og overvåkningsprogrammer ved prosjektutvikling på store industrieiendommer, eller for eksempel opprydninger ved raffinerier.

DMR har samlet utført rådgivning i over 10 000 oppdrag om forurenset grunn.

DMR utfører oppgaver innenfor forurenset grunn i forbindelse med bl.a.:

 • gjennomførelse av forurensningsundersøkelse og utarbeidelse av tiltaksplaner på forurensede eiendommer.
 • uttak og analyse av jordprøver,
 • opprensing og dokumentasjon av forurensingsnivå i forbindelse med for eksempel oppgraving av oljetanker.
 • mulighetsstudier ved prosjektutvikling på potensielt forurensede eiendommer.
 • Due Diligence ved kjøp og salg av mulig forurensede eiendommer.
 • undersøkelser og opprensninger ved søl eller forurensingsuhell.
 • bevissikring i forhold til forurensing, for eksempel i forbindelse med forsikringsskader og tvister om hvem som har ansvaret for forurensningen.
 • inneklimaproblemer i bolig eller næringseiendommer som skyldes forurenset grunn eller grunnvann.
 • risikovurdering og overvåknings- og kontrollprogrammer ved forurensning.
 • gjenbruk av lettere forurenset/forurenset jord.
 • prosjektering av avvergetiltak, herunder in-situ opprensning av forurenset grunn.
 • Forsknings- og utredningsoppgaver i forbindelse med for eksempel utvikling av nye metoder til undersøkelser, kildesporing, risikovurdering, og in-situ opprensingsmetoder.

En del oppgaver omfatter også sedimentsundersøkelser.

Felles for alle typer oppgaver er at vi finner det særdeles viktig at man innledningsvis får klarlagt formålet med oppgaven, slik at oppgaveløsningen kan målrettes til problemet som skal løses. Dette vil være med på å sikre våre kunder optimale løsninger, både miljømessige og økonomisk.

DMR utfører også geotekniske undersøkelser og prosjekteringer. Det er vår erfaring at det ofte kan oppnås en vesentlig besparelse (tid og penger) ved å koordinere miljø- og geotekniske undersøkelser, og eventuelt finne felles løsninger som tar hensyn til både miljømessige og geotekniske problemstillinger.

Vi vil derfor i ethvert kundeforhold tilstrebe å levere ytelser og produkter, som svarer til kundens reelle behov, forventninger og krav.

I erkjennelse av at våre kunder i vid utstrekning delegerer ansvar og beslutninger til oss, tilstreber vi i ethvert kundeforhold å:

 • levere langtidsholdbar rådgivning av høy kvalitet.
 • oppfatte oss som vår kundes ambassadør.
 • bruke kundenes penger på samme måte “som vi ville bruke våre egne”.

Vi tror overstående er årsaken til vi har mange tilfredse kunder, og at dette har bidratt til en betydelig vekst de siste årene.

DMR nyeste kundetilfredshetssanalyse kan leses her.

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001. Det er din sikkerhet for kvalitet og levering av oppgave.

Oslo


Mikael Nielsen
Daglig leder
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef
Miljøgeolog

+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail