Forurenset grunn

Forurenset grunn

DMR Miljø og Geoteknikk AS har mer enn 20 års erfaring med rådgivning innenfor forurenset grunn, og anser oss selv som en av de ledende innenfor området.

DMR tilbyr rådgivning for alle problemstillinger innen forurenset jord. Alt fra enkel jordprøvetakning i forbindelse med gravearbeid ved eneboliger til undersøkelse, risikovurdering og planlegging av tiltak, kontroll og overvåkningsprogrammer ved prosjektutvikling på store industrieiendommer, eller for eksempel opprydninger ved raffinerier.

DMR utfører også geotekniske undersøkelser og prosjekteringer. Erfaringsmessig kan det ofte oppnås en vesentlig besparelse (tid og penger) ved å koordinere miljø- og geotekniske undersøkelser, og eventuelt finne felles løsninger som tar hensyn til både miljømessige og geotekniske problemstillinger.

I alt vi gjør arbeider vi systematisk og målrettet for å sikre våre kunder løsninger, som er optimale for både miljø og økonomi, og som svarer til kundens reelle behov, forventninger og krav.

Våre kunder delegerer ansvar og beslutninger til oss, derfor vil vi i et hvert kundeforhold:

  • rådgiving som holder seg over tid
  • opptre som vår kundes ambassadør
  • behandle kundens penger “som vi ville håndtert våre egne penger”.

Vi tror ovenstående er årsaken til vi har mange tilfredse kunder, og at dette har bidratt til våren betydelige vekst de siste årene.

DMR nyeste kundetilfredshetssanalyse kan leses her.

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001. Det er din sikkerhet for kvalitet og levering av oppgave.

Oslo


Kathrine Navelsaker Klæboe
Kontorleder, miljøgeolog
+47 992 92 070
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail