DMR Miljø og Geoteknikk AS har 20 års erfaring med gjennomføring av forurensingsundersøkelser, utarbeidelse av risikovurderinger, tiltaksplaner og rensing av forurensede eiendommer. Vi anser oss selv som en av de ledende innenfor området.

DMR har samlet sett utført rådgivning i ca. 10 000 jordforurensningssaker.

DMR kan gi rådgivning vedrørende alle problemstillingene innen forurenset jord – alt fra innledende undersøkelser, utarbeidelse av tiltaksplaner og risikovurderinger, til prosjektering av opprensning, utarbeidelse av anbudsmateriale, føre tilsyn med opprensningen samt utarbeide sluttrapporter for tiltaket.

DMR utfører også geotekniske undersøkelser og prosjektering. Det er vår erfaring at det ofte kan oppnås en vesentlig besparelse (tid og penger) ved å koordinere miljø- og geotekniske undersøkelser, og eventuelt finne samlede løsninger som tar hensyn til både miljømessige og geotekniske problemstillinger.

Undersøkelser og saneringstiltak utføres alltid i nært samarbeid med kunden.

DMR er ISO 9001:2015 sertifisert og AAA kreditratet.