DMR Miljø og Geoteknikk AS er et privateid rådgivningsfirma.

Hos DMR er kunden alltid i sentrum, og vår idé er at et tett samarbeid med kunden vil resultere i en rådgivning og et løsningsforslag som står forhold til kundens preferanser og krav. Vi vil derfor, i ethvert kundeforhold, tilstrebe med å levere ytelser og produkter hvor omfang og kvalitet svarer til kundens forventninger og krav.

Vi vil i et hvert kundeforhold tilstrebe oss å:

  • levere holdbar rådgivning av høy kvalitet.
  • tenke på oss som vår kunde-ambassadør.
  • bruke kundens penger på samme måte, «som vi vil bruke på våre egne».

I den erkjennelse av, at den leverte kvalitet gjenspeiler, bl.a. arbeidsmiljø og firmapolitikk, er det DMR`s mål å opprettholde selskapet som en nytenkende, annerledes og bedre rådgiver. Vi anser også oss selv som et ansvarlig medlem av samfunnet, gjennom å gi råd som sikrer langsiktige miljømessige og økonomisk optimale løsninger for kunden.