Om DMR

Om DMR

DMR Miljø og Geoteknikk AS er et privateid rådgivningsfirma.

Hos DMR er kunden alltid i sentrum, og vår idé er at et tett samarbeid med kunden vil resultere i en rådgivning og et løsningsforslag som står forhold til kundens preferanser og krav. Vi vil derfor, i ethvert kundeforhold, tilstrebe med å levere ytelser og produkter hvor omfang og kvalitet svarer til kundens forventninger og krav.

Vi vil i et hvert kundeforhold tilstrebe oss å:

  • levere holdbar rådgivning av høy kvalitet.
  • tenke på oss som vår kunde-ambassadør.
  • bruke kundens penger på samme måte, «som vi vil bruke på våre egne».

I den erkjennelse av, at den leverte kvalitet gjenspeiler, bl.a. arbeidsmiljø og firmapolitikk, er det DMR`s mål å opprettholde selskapet som en nytenkende, annerledes og bedre rådgiver. Vi anser også oss selv som et ansvarlig medlem av samfunnet, gjennom å gi råd som sikrer langsiktige miljømessige og økonomisk optimale løsninger for kunden.

DMR har AAA kreditrating og DMRs Ledelsessystem er sertifisert etter ISO 9001:2015 (kvalitet), 14001:2015 (miljø), 45001:2018 (arbejdsmiljø) og sosial og samfunnsmessig ansvarlighet (ISO26000/DS 49001).

Vi er av den oppfatningen at systematiske og dokumenterbare arbeidsprosesser og rådgivning er naturlig for et rådgivende ingeniørfirma. Via våre ISO-sertifiserte ledelsessystemer vil vi sikre en daglig styring, årvåkenhet og dokumentasjon for firmaets drift. ISO-sertifiseringen skal sikre at vi har kontroll på risiko, muligheter, interessenter og vår daglige produksjon.

Ledelsessystemene sikrer full gjennomsiktighet og dokumentasjon for at firmaet følger egne og eksterne prosedyrer og regler i alle organisasjonens ledd. Dette gjelder fra nyansatte til firmaets ledelse. Alle medarbeidere har et personlig underskrevet ansvars- og fullmaktsskjema som klart og på en enkel måte presiserer og fordeler ansvar og fullmakter. I tabellen under har vi kort begrunnet hvorfor vi synes ISO-sertifiseringen er en naturlig del av den daglige rådgivningen, risikostyring, samt løpende forbedring og utvikling av DMR. 

ISO standard TypeInnført Vår motivasjon for sertifiseringen
ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse   2005 Kvalitet av rådgivningen er en forutsetning og et sentralt ledelsesverktøy i DMR. Vi vil oppnå ensartet og systematisk rådgivning med fokus på kvalitet, service, faglighet og høy tilfredshet hos kunder og medarbeidere.

Systematisk å jobbe med løpende forbedringer og effektiviseringer, samt identifikasjon av risiko og muligheter.

Ledelses- og medarbeidermessig fokus på at styring og dokumentasjon av kvaliteten av våre tjenester er avgjørende ved teknisk rådgivning.  
ISO 45001:2018   Arbeidsmiljøledelse 2019   Forebygge og hindre arbeidsrelaterte skader og sykdom, samt skape en sikker og sunn arbeidsplass

Vi vil fjerne farer og risiko på en systematisk og strukturert måte. Styre vår arbeidsmiljøprestasjon – både internt og i vår rådgivning. Sikre og dokumentere at lovgivningen og veledninger overholdes  
ISO14001:2015 Miljøledelse 2019 Sikre et overblikk og et teknisk beslutningsgrunnlag for bæredyktig og ansvarlig drift av DMR. Å arbeide for å minske ugunstig miljøpåvirkninger, og styre samt påvirke den måten våre tjenester fremstilles og utføres på (forbruk av papir, vann, elektrisitet mv.).

Aktive strategiske valg og tiltak betinger et over- og innblikk som vi får via miljøregnskap.  
DS49000   Sosial og samfunnsmessig ansvarlighet 2019   Vi vil utvise og dokumentere samfunnsmessig ansvarlighet. I Skandinavia forventer vi alle en høy sosial og samfunnsmessig ansvarlighet. Vi tar også ansvar lokalt, nasjonalt og internasjonalt via blant annet et samarbeid med Røde Kors.

Vår ansvarlighet dokumenteres via et årlig CSR-regnskap.

Det er etablert en rekke konkrete mål og KPIer for alle standarder som støtter DMRs overordnene strategi og FNs 17 verdensmål for bærekraftig utvikling. DMR som en rådgivende ingeniørvirksomhet innenfor miljø, finner særlig verdensmål 4 (kvalitetsutdannelse), 6 (rent vann og sanitærforhold) og 13 (klimainnsats) som naturlige områder å støtte.

Kontakt oss, og vi kan hjelpe deg videre

Under fanen ”kontakt” kan du få kontaktopplysninger til ditt lokale DMR-kontor. Via søkefunksjonen ”Søk ekspertise” i bunnen av siden, kan du søke opp medarbeidere etter ønsket fagfelt og lokasjon. Vi kan alltid kontaktes for et gratis råd og sparring omkring et spesifikt spørsmål eller prosjekt. Vi utarbeider uforliktende tilbud på rådgivning, prosjektstyring, analyser, entreprenørarbeid og kordinering med forsikring, myndigheter, etc.