Miljøledelse via ISO 14001:2015 sertifisering

DMR er sertifisert etter ISO 14001:2015, miljøledelse. DMR utarbeider årlig miljøregnskap, regnskapet inneholder mulige innsatsområder via fastsatte målsetninger/KPIer. Formålet er å kunne senke virksomhetens miljøbelastning totalt og fordelt på de enkelte.

DMRs direkte miljøpåvirkningen består av forbruk av elektrisitet, varme og papir til kontordrift, drivstoff til transport til og fra kunder/prosjekter. Indirekte er DMRs rådgivning også årsaken til miljøbelastningen som eksempelvis flytting av jord, miljøsanering av eiendommer og bygningsfundamentering medfører.

Løpende optimalisering for å minimerer våre miljøbelastning støtter opp mot DMRs overordnende strategi og FNs 17 verdensmål for bæredyktig utvikling. ISO 14001:2015 sertifiseringen setter fokus på verdensmål 6 (rent vann og sanitet) og 13 (Klimainnsats) som DMR indirekte og direkte jobber mot å påvirke i en positiv retning via våre rådgivningstjenester.