DMR støtter Røde Kors

DMR har i en årrekke støttet Røde Kors.

Gjennom vår årlige donasjon støtter vi Røde Kors sitt generelle arbeid, som sammen med mange frivillige sikrer hjelp til millioner av mennesker hver dag. Røde Kors bruker blant annet innsamlet midler til katastrofe- og nødhjelp, utviklingsarbeid og katastrofeforebyggelse, samt hjelpearbeid i Norge.

Du kan lese mer om Røde Kors i Norge, og hvordan støtten brukes på: https://www.rodekors.no/vart-arbeid/