Faglig kompetanse og utvikling

Faglig kompetanse og utvikling

I erkjennelse av at faglig kompetanse og -utvikling er altavgjørende for en rådgivende virksomhet, foretar DMR en rekke tiltak for å sikre, at våres medarbeidere alltid er oppdaterte mht. de juridiske og de mere fagligspesifikke delområder, innenfor våres arbeidsområder.

Det ajourføres derfor årlig en etterutdannelse til alle medarbeidere i DMR, så det sikres, at alle medarbeidere faglig er på forkant med utviklingen innenfor deres ansvarsområde.

Vi avholder selv en rekke foredrag og kursaktiviteter innen for miljøområdet, og forsørger igjennom et tett samarbeide med forsknings- og undervisningsinstitusjoner til stadighet å være på forkant med den forskningsmessige og teknologiske utvikling. Vi har i den forbindelse bl.a. utarbeidet Teknologiutviklingsprosjekter for Miljøstyrelsen og Bransjebeskrivelser for Vitensenter for Jordforurensing. Dessuten deltager vi årlig i flere prosjekter på undervisningsinstitusjoner og universiteter.

Information om nye eksterne retningslinjer, får DMR igjennom abonnement på Miljøstyrelsens publikasjoner, Vitensenter for Jordforurensing, og en rekke fagtidsskrifter innenfor våres arbeidsområder.

Vi abonnerer også på en lang rekke ervervsfaglige tidsskrifter, liksom firmaet eller medarbeidere i embete medfør, er medlemmer av relevante ervervsfaglige interesseorganisasjoner.