CSR politikk i DMR

Hos DMR er vi beviste om at vi som virksomhet også har et samfunnsmessig ansvar.

Det er en grunnleggende verdi at vi ønsker å drive virksomheten vår på en ordentlig og anstendig måte, hvor vi viser omtanke og respekt for mennesker og miljø og engasjerer oss i det samfunnet som vi er en del av.

Ut over det, er fokuset vårt å levere rådgivning av høy kvalitet. Dette er forankret i DMRs overordnede strategi, slik at det hele veien rundt er en sammenheng i mellom det vi sier og det vi gjør. Dette med utgangspunkt i vår ISO 9001:2015 sertifisering.

DMR har fra 2017 tilsluttet seg FN Global Compacts 10 prinsipper. Virksomheter som er tilknyttet Global Compact, forplikter seg til å gjøre de 10 prinsippene til en del av deres forretningsaktiviteter og til å rapportere til Global Compact om innsatsen.

Retningslinjene er laget for at man som virksomhet kan bidra til å løse de sosiale og miljømessige utfordringene som følge av globaliseringen. At vi følger de 10 prinsippene tar vi – forhåpentlig liksom de fleste andre danske virksomhetene – som en selvfølge, som er hevet over enhver diskusjon.

Vi har derfor valgt fire fokusområder som vi føler falder i god tråd med at vi er en danskfundert rådgivende ingeniørvirksomhet, hvis hovedarbeidsområde er innenfor miljøområdet:

  1. Miljø og klima
  2. Arbeidsmiljø og sunnhet for medarbeidere
  3. Etiske retningslinjer for vårt arbeide
  4. Økonomisk støtte til utviklingsprosjekter

Alle medarbeiderne våre er allerede fra ansettelsesstart instruert i innholdet i disse fire fokusområdene.

I folderen på denne siden kan du lese mere om innsatsene våre innenfor de enkelte hovedgruppene.

Hvis du har generelle spørsmål til DMR og vår CSR politikk er du velkommen til å kontakte firmaets to eiere og direktører:


Claus Larsen
Daglig leder
Sivilingeniør

+47 913 73 034
E-mail
Mikael Nielsen
Markedsdirektør
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail