Social og samfunnsmessig ansvarlighet (ISO 26000/DS 49001) – CSR

For DMR er det viktig å ikke kun ha økonomisk suksess, men også å utvise samfunnsengasjement, samt drive virksomheten ut ifra sunne sosiale prinsipper. Uansett hvor DMR driver forretning, skjer det derfor etter en rekke grunnprinsipper om å agere korrekt å anstendig.

Hos DMR er vi bevisste på at også vi som virksomhet har et samfunnsmessig ansvar. Det er derfor viktig for DMR at alle våre medarbeidere arbeider i henhold til vår adferdskodeks.

Det er en grunnleggende verdi at vi ønsker å drive vår virksomhet på en ordentlig og anstendig måte, hvor vi viser omtanke og respekt for mennesker og miljø, og engasjerer oss i det samfunnet vi er en del av. 

DMR følger virksomhetsmetoder som er etisk, sosialt og miljømessig ansvarlige, og som lever opp til United Nations Global Compacts 10 prinsipper.

Vår adferdskodeks (Code of Conduct) inneholder de standardene vi, både som organisasjon og hver enkelt medarbeider, handler etter. Denne kodeksen gir en etisk og juridisk ramme for våre dag-til-dag-aktiviteter, og gir veiledning til håndtering av utfordrende situasjoner.

DMR ønsker å hjelpe utviklingsprosjekter og nødhjelpsarbeid årlig via støtte til humanitære organisasjoner. Ledelsen avgjør årlig hvilke prosjekter som støttes, men det er fokus på å støtte prosjekter som bidrar mot en bærekraftig utvikling opp mot FNs 17 verdensmål. DMR som en rådgivende ingeniørvirksomhet innenfor miljø, finner særlig verdensmål 4 (kvalitetsutdannelse), 6 (rent vann og sanitærforhold) og 13 (klimainnsats) som naturlige områder å støtte.