Uttak og analyse av jordprøver

Uttak og analyse av jordprøver

Det er ofte krav om jordprøve i forbindelse med gravearbeid og håndtering av jord, og konstateres det forurensning er det normalt krav om at det skal utarbeides en tiltaksplan.

DMR analyserer mange jordprøver hvert år og kan derfor sikre gode priser på kjemiske analyser.

DMR har tilgang på både lett og mobilt boreutstyr, slik at det for eksempel kan tas prøver i hager uten vesentlige skader på planter eller dekke. DMR har også avtale med boreentreprenører som raskt kan stille med borerigg slik at man kan ta prøver under dekke, veier og parkeringsplasser.

I de tilfellene det allerede er gravmaskin til stede på eiendommen tas prøver ofte som en kombinasjon av gravemaskin og håndbor for å minimere omfanget og størrelse av utgravingen.

Med utstrakt bruk av standarder og maler rapporterer DMR effektivt fra alle typer oppdrag.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud på prøvetakning og analyse av jordprøver.

Oslo


Kathrine Navelsaker Klæboe
Kontorleder, miljøgeolog
+47 992 92 070
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail