Klimagassregnskap for byggeprosjekter

Klimagassregnskap for byggeprosjekter

DMRs rådgivere har ekspertise innen utarbeidelse av klimagassregnskap for bygg, en kritisk komponent i dagens byggeindustri som fokuserer på bærekraft og miljøpåvirkning.

Vi har erfaring i å bistå entreprenører og byggherrer med å oppfylle kravene som stilles til klimagassregnskap i deres prosjekter. Vårt tilbud omfatter en helhetlig tilnærming som både tilfredsstiller forskriftskrav og miljøstandarder og gir strategisk veiledning for å optimalisere prosjektets klimafotavtrykk.

Vår ekspertise dekker et bredt spekter av oppdrag, inkludert, men ikke begrenset til:

  • Byggteknisk forskrift (TEK17): Vi bistår i utarbeidelsen av klimagassregnskap for nye bygg under oppføring eller eksisterende bygg som gjennomgår hovedombygginger. Vi veileder våre klienter gjennom hele prosessen for å sikre at prosjektene tilfredsstiller kapittel 17 om klima og livsløp i Byggteknisk forskrift.
  • BREEAM: Innenfor rammene av BREEAM-NOR v6.1 kapittel «Mat 01 Bærekraftige materialvalg – LCA og klimagassberegninger», tilbyr vi rådgivning for å maksimere poengopptjeningen gjennom livsløpsvurderinger (LCA) og strategier for reduksjon av klimagassutslipp. Vårt team arbeider tett med klienter for å identifisere materialvalg som bidrar til lavere klimagassutslipp, bedre miljøprestasjon og flere BREEAM-poeng.
  • Krav fra offentlige byggherrer: Med en økende bevissthet og forventning fra offentlig sektor om bærekraftige byggeprosjekter, bistår vi våre klienter med å møte disse kravene. Vi er kjent med veiledere og standarder satt av statlige, kommunale, og fylkeskommunale byggherrer, og vi tilbyr skreddersydd rådgivning som sikrer at klimagassregnskapet oppfyller de spesifikke kravene.
  • Søknad om dispensasjon fra tilknytningsplikt til fjernvarme: I situasjoner der det søkes om dispensasjon fra tilknytningsplikt til fjernvarme, kan våre rådgivere utføre analyser for å vurdere om valgt alternativ energiforsyning vil resultere i lavere klimagassutslipp. Vi utarbeider solid, underbygget dokumentasjon som er nødvendig for å begrunne søknaden.

DMRs erfaring og dedikerte tilnærming sikrer at våre klienters prosjekter ikke bare oppfyller nåværende miljøkrav, men også bidrar til en mer bærekraftig og miljøvennlig fremtid for byggebransjen. Vi hjelper våre klienter med både å raskt tilfredsstille forskrifter og miljøstandarder og nå deres egne bærekraftsmål

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Kenneth Sandberg
Sivilingeniør
+47 95 79 91 63
E-mail