Målinger av turbiditet, pH o.l.

Målinger av turbiditet, pH o.l.

DMR har gjennom en rekke prosjekter og forskningsprosjekter utviklet og brukt metoder og utstyr for overvåkning av miljøgifter i vann, porevann og sedimenter. DMR tilbyr tjenester innen undersøkelser, risikovurdering, planlegging og overvåkning av vann og sedimenter.

Med passive prøvetakere kan miljørelevante løste konsentrasjoner av organiske miljøgifter bestemmes i vannet, og med en porevannsprobe kan forurensningskomponenter bestemmes i sedimentets porevann. Disse teknologiene gjør det mulig å få presise og pålitelige data, som er avgjørende for å forstå omfanget av forurensning og for å utvikle effektive strategier for håndtering av miljøproblemer.

Via bøyer til åpent hav eller installasjoner fra land og ut i vannløp/elver kan alle miljøparametere overvåkes. De typiske parameterne inkluderer turbiditet, oksygen, ledningsevne og pH, men alle sensorer kan tilkobles vårt utstyr. Dette fleksible systemet muliggjør omfattende miljøovervåkning i sanntid, noe som er essensielt for å reagere raskt på endringer i miljøforholdene og for å beskytte vannkvaliteten effektivt.

DMRs ekspertise og avanserte teknologier sikrer at vi kan tilby skreddersydde løsninger til et bredt spekter av miljøutfordringer. Vårt mål er å bidra til bærekraftig forvaltning av vannressurser og beskyttelse av økosystemer gjennom innovative og pålitelige overvåkningsmetoder.

Har du spørsmål om teknikker eller spesifikke problemer/løsninger, ta gjerne kontakt med oss. Les mer her.


Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail

Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail