Gjenbruk

Gjenbruk

Norge har gjennom EUs rammedirektiv forpliktet seg til å nå et mål om 70% gjenbruk og materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall innen 2020. Gjenbruk og materialgjenvinning er både økonomisk og miljømessig tilrådelig. Ved rive- og rehabiliteringstiltak er det derfor viktig å ha fokus på gjenbruk like fullt som sorteringsgrad.

Gjenbruk av materialer forutsetter at komponentene er fri for helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall skal fases ut av kretsløpet og er derfor ikke ønsket nyttiggjort videre.

Det er ofte økonomisk og miljømessig tilrådelig å gjenbruke de tyngre rivemassene. Tyngre rivemasser tilknyttet rivetiltak er ofte ønsket gjenbrukt pga. de store deponerings- og fraktkostnadene. De utgjøre også ofte store deler av tonnasjen på hele tiltaket. Ved avdekning av mindre forurensing under kartlegging kan det fortsatt være hensiktsmessig å gjenbruke de tyngre rivemassene. Det vil da være nødvendig med søknad til forurensningsmyndigheten som gjelder for tiltaket.

DMR kan kartlegge og utarbeide søknader for gjenbruk. Vi kontakter riktig myndighet og avtaler undersøkelses- og dokumentasjonsomfang.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail