Gjenbruk

Gjenbruk

Norge forplikter seg til bærekraft med et mål om 70% gjenbruk og materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall innen 2020, i tråd med EUs rammedirektiv. Dette målet reflekterer en nasjonal satsing på miljøvennlige og kostnadseffektive byggepraksiser.

Hos DMR Miljø og Geoteknikk understreker vi viktigheten av gjenbruk og høy sorteringsgrad i rive- og rehabiliteringsprosjekter for å nå disse bærekraftige målene.

Effektiv gjenbruk krever at materialene er nøye undersøkt for å sikre fravær av helse- og miljøfarlige stoffer. Vår spesialistkompetanse bidrar til å identifisere gjenbrukbare materialer og sikre trygg fasing uthåndtering av farlig avfall. Spesielt tyngre rivemasser, som utgjør en stor andel av bygg- og anleggsavfallet, representerer et betydelig potensial for kostnadsbesparelser og miljøgevinster gjennom gjenbruk, gitt de høye kostnadene knyttet til deponering og transport.

Vår tilnærming inkluderer grundig kartlegging og profesjonell utarbeidelse av søknader for godkjenning av gjenbruk, i samarbeid med relevante miljømyndigheter. DMRs team av eksperter tilbyr skreddersydde løsninger for å maksimere gjenbrukspotensialet i ditt prosjekt, samtidig som vi sikrer overholdelse av miljøforskrifter.

For bygge- og rehabiliteringsprosjekter som ser verdien i å redusere miljøfotavtrykket og oppnå økonomisk effektivitet gjennom bærekraftige praksiser, står DMR klare til å tilby veiledning og tjenester. Vårt fokus på innovativ gjenbruk og materialgjenvinning setter standarden for fremtidens byggebransje.

Ta kontakt med DMR for rådgivning eller for å motta et konkret tilbud tilpasset dine behov.


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail