DMR har ansatte med god kompetanse og nestlederverv i foreningen for farlig gods i Norge (NOFAG.) DMR kan derfor bistå din bedrift med sikkerhetsrådgivertjeneste.

Enhver virksomhet hvorav aktiviteter omfatter forsendelse eller transport av farlig gods på vei, emballering, lasting, fylling eller lossing i den forbindelse, skal utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere tilknyttet sin virksomhet.

Sikkerhetsrådgiveren skal medvirke til å forebygge risiko for personer, materielle verdier og miljøet. Sikkerhetsrådgiveren har ansvar for å utarbeide årlig rapport for virksomheten, og skal sørge for at sikkerheten ivaretas. Sikkerhetsrådgiveren meldes inn på altinn av virksomheten.

Link til regelverk: ADR/RID 2019

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.