Sikkerhetsrådgiver farlig gods

Sikkerhetsrådgiver farlig gods

Det kan ofte oppstå situasjoner og forhold som skaper usikkerhet og behov for rådgivning. ADR/RID regelverket er omfattende og kan være krevende å slå opp i når det ikke brukes aktivt i hverdagen.

Enhver virksomhet med aktiviteter som omfatter forsendelse eller transport av farlig gods på vei, emballering, lasting, fylling eller lossing i den forbindelse, skal utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere tilknyttet sin virksomhet. Sikkerhetsrådgiveren skal medvirke til å forebygge risiko for personer, materielle verdier og miljøet.

I tillegg til å forebygge risiko, plikter sikkerhetsrådgiveren å utarbeide årlig rapport for virksomheten. Årsrapporten tar for seg forhold i virksomheten tilknyttet farlig gods. DMR utarbeider årsrapport, kommer på befaring og har gjennomgang med din virksomhet. Vi bistår også med råd angående kvalitetssystem, internkontroll og HMS på din arbeidsplass.

Interkontrollforskriften setter krav til internrevisjon, og vi kan være behjelpelige med standardiserte skjemaer og maler tilpasset din virksomhet.

Kapittel 1.3 i ADR/RID (les mer/). Regelverket setter krav til opplæring av personale involvert i transport av farlig gods. Personell skal være kjent med generelle krav i bestemmelsene, og opplæringen skal tilpasses de enkeltes arbeidsoppgaver og ansvar.

DMR har ansatte med god kompetanse og nestlederverv i foreningen for farlig gods i Norge (NOFAG). Vi kan derfor bistå din virksomhet med:

  • sikkerhetsrådgivertjeneste
  • årsrapport
  • rådgiving
  • maler
  • kurs.

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud

Kontaktperson


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail