DMR eies i dag av grunnleggeren, adm.dir. Mikael Nielsen og sivilingeniør og kvalitetssjef Claus Larsen.

DMR ble etablert i Danmark i 1994, og har siden vokst jevnt, slik at DMR i dag har ca. 150 ansatte fordelt på 13 kontorer i Danmark og 2 i Norge.

DMR kan i dag yte landsdekkende rådgivning innenfor blant annet miljø, jordforurensning, geoteknikk, EDD samt bygningsundersøkelser for f.eks. PCB, asbest, tungmetaller mv. i bygninger.

Den positive utviklingen kan bl.a. ses på at vi flere ganger har blitt kåret som gasellevirksomhet og på at vi har oppnådd den høyeste poengsummen på D&Bs kredittvurderingsskala (AAA). Karakteren AAA gis til selskaper med en svært god økonomi og en utmerket mulighet til å imøtekomme gjeldende betalingsforpliktelser. Karakteren AAA gis til mindre enn 5 % av alle danske virksomheter.