Fleksibel og anvendelsesorientert

Fleksibel og anvendelsesorientert

DMR har kontinuerlig fokus på at våre rådgivningsytelser skal være anvendelsesorienterte, og at de avtalte tidsfrister skal overholdes. Vi mener dette har en avgjørende betydning for våre kunders tilfredshet med våre rådgivningsytelser. Videre kan overholdelse av tidsfrister forhindre store økonomiske og juridiske konsekvenser.

DMRs rapporter tar derfor alltid utgangspunkt i den konkrete anvendelse av målgruppens forventede tekniske- og faglige kompetanser. Det er vår hensikt at målgruppen for den gjeldende rapport, skal kunne lese og forstå rapportens innhold og hovedkonklusjoner uten problemer.

DMR tilstreber alltid å kunne overholde de avtalte tidsfrister ved – innen inngåelse av avtale om løsning av en oppgave – å sikre at de nødvendige medarbeiderressurser kan avsettes til oppgaveløsningen.

Vi oppfatter oss selv som ytterst fleksible, og forsøker til enhver tid å løse kunders hastesaker.