Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

For å sikre at vi alltid er på forkant med teknologiutviklingen innenfor våre rådgivningsområder, deltar DMR løpende i en rekke forsknings-/utviklingsprosjekter for bl.a. Miljøstyrelsen og Vitensenter for Jordforurensing i Danmark.

DMR forsøker videre, bl.a. via et samarbeide med forskjellige forsknings- og undervisningsinstitusjoner, å undersøke, utvikle og optimere nye opprensningsmetoder og -teknologier. Samarbeidet involverer videre at flere av DMRs medarbeidere underviser og holder kurs ved disse utdanningsinstitusjonene.

DMR er også med på å utarbeide kursmateriale samt avholde kurs på ATV-møter, Ferskvannssentret i Silkeborg, interne firmamøter for advokater, eiendomsmeglere mv.

DMR er alltid interesserte i å delta i studentprosjekter, undervisning m.m. Ingeniørstuderende og andre, som skal i praksis eller kan ha interesse i å samarbeide med DMR i forbindelse med studentprosjekter, er alltid velkommen til å henvende seg til oss.