Medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljø i DMR – en av våre kjerneverdier

Medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljø i DMR – en av våre kjerneverdier

En av DMRs tre kjerneverdier er tilfredse medarbeidere.

Vi i DMR vet at en avgjørende forutsetning for tilfredse kunder, er våre dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi arbeider derfor strukturert for at medarbeiderne våre oppfatter DMR som en attraktiv arbeidsplass.

Dette gjør vi gjennom å arbeide løpende med medarbeidertilfredsheten i DMR ved blant annet å:

  • Løpende gjennomføre arbeidsplassvurderinger, arbeide med vårt interne arbeidsmiljø, herunder er vår arbeidsmiljøhåndbok arbeidsmiljøsertifisert for ISO 45001:2018.
  • Utarbeide en rekke retningslinjer, blant annet mot stress.
  • Årlig gjennomføre trivselsanalyser blant våre medarbeidere.
  • Så langt det lar seg gjøre å delegere ansvar til den enkelte medarbeideren, samt lytte til deres gode ideer og forslag til forbedringer i våre arbeidsrutiner og prosedyrer.
  • Å delegere ansvar og fullmakter til de som «kan og vil».

I 2023 har vi, tradisjonen tro, foretatt en anonym digital trivselsundersøkelse blant firmaets medarbeidere. Undersøkelsen avsluttes med to spørsmål, som medarbeideren bedømmer ut ifra en karakterskala fra 0 til 10. Ut ifra disse dataene beregnes en NPS-verdi (Net Promoter Score), som er en systematisk og standardisert måte å vurdere og sammenligne kundetilfredshet blant virksomheter.

Generelt oppfattes en NPS fra -100 til 0 som dårlig, 0 til 50 som god, og over 50 som fremragende. De beregnede NPS-verdiene for DMR fra 2023 er vist nedenfor sammen med prosentandelen av resultatene med score 7-10.

De to spørsmålene i  tilfredshetsunder­søkelsenNPS – totalt%-vis andel med scoren 7-10
«På en skala fra 0 til 10, hvor sannsynlig er det at du vil anbefale DMR som et godt sted å jobbe?»6596  %
Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale våre produkter eller tjenester til en venn eller kollega?7998  %

Vi er beæret over dette resultat, samtidig som vi er veldig bevisste på at tillit alltid forplikter.

Resultatene fra trivselsundersøkelsen finner du her.