DMR støtter Katempris Katabaro English Medium Primary School i Tanzania

DMR støtter Katempris Katabaro English Medium Primary School i Tanzania

Skolen er grunnlagt av Danske Juel Katabaro og hennes mann Brighton Katabaro. Ideen om å bygge skolen kom i 2010. Formålet var å ha en inkluderende plass for læring som stimulerer innovasjon og nysgjerrighet. Første spadestikk ble utført i 2012. Sommeren 2014 var skolen ferdig oppført og ble innviet for 21 elever.

Etter lokale forhold har skolen relativt små klasser med 32 barn. Barnene får god og næringsrik mat, det undervises på engelsk og alle har adgang til undervisning på datamaskiner.

Våren 2019 var det i alt 117 elever og 23 ansatte på skolen. 36 elever bor på skolens internat hvor det er kapasitet til i alt 70 elever.

I år har skolen blitt nummer 48 av 4 177 skoler i Tanzania med klasser på under 40 elever. De har en filosofi om et vennlig og læringsrikt miljø som bygger på sunn og god moral. Som blant annet omfatter at det ikke er lov å utøve vold på noen måte. Skolen har videre tatt opp arbeidet med å undervise foreldre i å oppdra barn uten fysisk avstraffelse. Noe som generelt har møtt mye motstand i skolesystemet og blant de foresatte til elevene.

Skolen har den eneste lekeplassen som vi kjenner til i en radius av 500 km. Enkelte av elevene har over 2 timers vei hver vei til skolen. Skolen har derfor bygget trygge rammer hvor elevene kan oppholde seg hele uken. Elevene får mat på skolen, det bor lærere på skolen som passer på barna hele uken. Lærerne deler som regel leilighet med 1-3 andre og har eget kjøkken og bad.

Skolen utvides løpende ettersom det er midler til rådighet. Spisesalen skal nå utvides og det har lenge vært ønsket tilgang til vann ved boring. Som skolen har skrevet i sitt nyhetsbrev: «Som i Danmark, burde vann være noe som renner ut av vannkranen for å dekke våre mest grunnleggende behov, slik er det dessverre ikke i Karagwe. Hvis regntiden uteblir i mer enn 6 uker betyr det at vi må gå til innkjøp av vann.»

I DMR støtter vi dette konkrete prosjektet fordi det tydelig gjør en direkte forskjell for barn, deres oppvekst, utdannelse, levevilkår, holdninger og lykke i hverdagen. DMR har derfor i 2019 gitt økonomisk støtte til skolen slik at de har midler til å borre etter vann. DMR har støttet skolen i flere år og vil fortsette å gjøre det framover.

I 2020 støtter DMR Katempris slik at de kan etablere nytt solcelleanlegg til hele skolen. Siden etableringen av skolen har det vært et stort ønske om å kunne utnytte solenergien. Stifter Anne Juel Katabaro er tilhenger av klimavennlige løsninger, men fremhever også at skolen blir uavhengig av den ustabile strømforsyningen i Tanzania når prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet vil også gi barna en praktisk innsikt i det de lærer på skolen.

Skolen utvides løpende, og nå står en utvidelse av spisesalen og egen vannboring høyt på ønskelisten.

Utdannelse/læring og rent vann er emner DMR finner opplagte å støtte opp om, og DMR har derfor støttet skolen i flere år, og gjør det også i 2020.

Les mer om vår støtte her.