Verdier, misjon og visjon

Verdier, misjon og visjon

DMRs verdier

DMR har følgende 3 grunnleggende verdier, som er grunnlaget for all vår rådgivning og alle ansatte i DMR:

 • Kundetilfredshet.
 • Ansattes velvære.
 • Faglig kompetanse og – stolthet.

Kundetilfredshet:

Hos DMR er kunden i sentrum og utgangspunktet for vårt arbeid. Derfor fokuserer vi på å oppnå høy kundetilfredshet, slik at vi kan være våre kunders fortrukne samarbeidspartner. Vi gjør det som mål å:

 • Tilby rådgivende tjenester av høy kvalitet.
 • Levere (senest) til tiden.
 • Levere (minst) den avtalte rådgivningsytelsen.
 • Overholde de avtalte budsjetter.
 • Levere rådgivning som skaper verdi for kunden.

Vi har en målsetning om, at minst 90 % af våre kunder skal være tilfredse/meget tilfredse med vår rådgivning, målt på ovenstående parameter. Som en integrert del af vår ISO 9001 sertifisering, foretar vi en årlig vurdering av om vi lever opp til målsetningene, hvilket vi har gjort i alle de år analysen er foretatt.

Ansattes velvære:

Hos DMR vet vi at en avgjørende forutsetning for suksess er våre dyktige medarbeidere. Vi tilstreber derfor at alle medarbeidere skal synes at DMR er en attraktiv arbeidsplass. Det gjør vi bl.a. ved:

 • Løpende å gjennomføre arbeidsplassvurderinger og løpende arbeide med vårt interne arbeidsmiljø og vår arbeidsmiljøhåndbok, som er arbeidsmiljøsertifisert for ISO 45001:2018. I tillegg har vi utarbeidet en rekke firmapolitikker vedr. bl.a. stress.
 • Årlig gjennomførelse av trivselsanalyser blant alle medarbeidere.
 • I så vidt omfang som mulig å delegere ansvar til den enkelte medarbeider, og i det hele tatt lytte til medarbeidernes gode ideer og forslag til forbedringer i våre arbeidsrutiner og -prosedyrer.
 • Å delegere ansvar til de som ”kan og vil».

Faglig kompetanse og – stolthet.

Hos DMR vet vi at en avgjørende forutsetning for suksess, er våres medarbeideres faglige kompetanser. Derfor arbeider vi aktivt med den enkeltes faglige kompetanse. Det gjør vi bl.a. ved:

 • Ha et kurs- og etterutdannelsesplan for alle medarbeidere.
 • Bruke ressurser på relevante kurser – interne som eksterne – for alle medarbeidere.
 • Ha en målsetting om å utnytte alle medarbeidernes faglige og personlige ressurser optimalt.
 • Ha en overordnet målsetting å være kvalitetsmessig markedsledende innenfor alle de rådgivningsytelser vi tilbyder.

DMR’s misjon

DMR vil tilstrebe å være kundens foretrukne samarbeidsparter, ved alltid å levere oppgavespesifikk rådgivning av høy kvalitet, som skaper verdi for kunden, med utgangspunkt i den enkelte kundes behov.

DMR’s visjon

DMR vil kvalitetsmessig være markedsledende innen for alle de rådgivningsytelser vi tilbyder.