Norge har gjennom EUs rammedirektiv forpliktet seg til å nå et mål om 70% gjenbruk og materialgjenvinning av bygg- og anleggsavfall innen 2020. Gjenbruk og materialgjenvinning er både økonomisk og miljømessig tilrådelig. Ved rive- og rehabiliteringstiltak er det derfor viktig å ha fokus på gjenbruk like fullt som sorteringsgrad.

Gjenbruk og nyttiggjøring av materiale forutsetter at komponentene er fri for helse- og miljøfarlige stoffer. Farlig avfall skal fases ut av kretsløpet og er derfor ikke ønsket nyttiggjort videre.

Tyngre rivemasser tilknyttet rivetiltak er ofte ønsket gjenbrukt pga. de store deponerings- og fraktkostnadene. Ved avdekning av forurensing under kartlegging kan det fortsatt ønsket nyttiggjort, det er da nødvendig med tillatelse fra den forurensningsmyndigheten som gjelder for tiltaket.

Vi kan kartlegge og utarbeide søknader for gjenbruk. Vi kontakter riktig myndighet og avtaler undersøkelses- og dokumentasjonsomfang.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.