Envirobuoy – sanntidsmålinger – turbiditet, pH, o.l.

Envirobuoy – sanntidsmålinger – turbiditet, pH, o.l.

DMR har gjennom en rekke prosjekter og forskningsprosjekter utviklet og brukt metoder og utstyr for overvåkning av miljøgifter i vann, porevann og sediment. Eksempler på dette er:

  • Passive prøvetakere for måling av lave miljørelevante løste konsentrasjoner av organiske miljøgifter
  • Porevannsprobe for bestemmelse av konsentrasjonsgradienter fra porevann i sedimenter til vannet like over sedimentet med passive prøvetakere.

DMR tilbyr tjenester innen undersøkelser, risikovurdering, planlegging og overvåkning av tiltak i forurensede sedimenter.

Har du spørsmål om teknikker eller spesifikke problemer/løsninger, ta gjerne kontakt med oss. Les mer her.


Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail

Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail