Overvåkning og kontroll

Overvåkning og kontroll

Overvåkning og kontrollprogrammer er en naturlig del av tilsynet med avfallsdeponier, tillatelser til etablering av mottakeranlegg til forurenset og lettere forurenset jord, in situ-opprensinger og prosjekter hvor det skal foregå naturlig nedbrytning av forurensning. Dessuten er det krav om overvåkning og kontroll i forbindelse med miljøgodkjennelser av potensielt forurensede virksomheter og anlegg. 

Ved overvåkning og kontrollprogrammer er det viktig at det løpende skjer en optimalisering for å sikre at programmene er målrettet mot nettopp det som er problemet. 

Det er viktig at man fortløpende utnytter den informasjonen som kan leses fra overvåkningsprogrammene, og løpende justere dem. 

DMR har utført dette i forbindelse med mer enn 100 forskjellige prosjekter, fra overvåkning på større avfallsdeponier til overvåkning ved avvergepumping på bensinstasjoner. 

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Oslo


Mikael Nielsen
Daglig leder
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef
Miljøgeolog

+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail