Våre verdier som medarbeider i DMR

Våre verdier som medarbeider i DMR

DMR er et rådgivende ingeniørfirma, drevet av høy faglig kompetanse og fokus på oppgaveløsning fremfor systemer og byråkrati. Vi har omtrent 240 ansatte fordelt på 16 kontorer i Danmark og 2 i Norge.

Vi arbeider tillitsbasert, der den enkelte ansatte har betydelig innflytelse på fordelingen av arbeidstiden hjemme og på kontoret, og vi tilpasser gjerne arbeidstiden etter dine ønsker og behov.

Vi jobber på tvers av nasjonale avdelinger, med ansatte som arbeider fra ulike kontorer nær sin egen bopel, men med et nært, tillitsfullt og velfungerende samarbeid både internt i avdelingen og med de andre avdelingene i DMR.

Vi har 3 grunnleggende verdier, som er grunnlaget for all DMRs rådgivning og alle DMRs medarbeidere:

  • kundetilfredshet
  • medarbeidertrivsel
  • faglig viten og -stolthet.

I filmen nedenfor kan du se noen av våre ansatte fortelle om deres erfaringer som ansatt i DMR.