DMR Miljø og Geoteknikk AS utfører miljøkartlegging og utarbeider miljøsaneringsrapporter.

I henhold til TEK17 samt PBL er det krav til, at det skal utføres miljøkartlegging som en del av prosjekteringen innen miljøsanering for rehabilitering– og rivetiltak.

DMR har sentral godkjenning til tiltaksklasse 3 innen prosjektering og miljøsanering for bygg. Dette innebærer, at vi kan utføre alle typer tiltak innenfor denne tiltaksklassen.

Oppdragene utføres av erfarne ingeniører med bygg- og miljøteknisk kompetanse

Det er avgjørende å ha gode løsninger på alle aspekter ved rivingsarbeider slik at risikoen for budsjettsprekk reduseres. Enda viktigere er det å minimerere risikoen for forurensning og arbeidsmiljøpåvirkninger under rivings- og transportfasen av byggematerialer og avfall.

DMR Miljø og Geoteknikk bistår deg i alle faser av prosjektet ditt, og sammen kommer vi frem til de beste løsningene for alle involverte parter.

Ta kontakt for en uformell samtale og konkret tilbud.